1 sept – 24e Bert van Selm-lezing met Gerard Post van der Molen

De magie van margedrukken

Op dinsdag 1 september 2015 zal de vierentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van margedrukker Gerard Post van der Molen onder de titel: ‘De magie van margedrukken’.

Drukken en uitgeven buiten de reguliere kaders is een praktijk die al in de vijftiende eeuw ontstond. In Nederland werden die mogelijkheden echter vanaf 1914 tot 1983 actief verhinderd door het toenmalige kartel van de grafische industrie. Desondanks wisten de margedrukkers zich vanaf 1975 succesvol te verenigen in de Stichting Drukwerk in de Marge. Aan de hand van recent gevonden archiefmateriaal worden in deze lezing verleden en heden van het margedrukken onderzocht. Voor de toekomst worden ter verrijking én behoud van het margedrukken kansen en mogelijkheden van digitale technieken verkend.

Toegang tot de lezing

Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en belangstellenden – onder wie dit keer in het bijzonder de contribuanten van Stichting Drukwerk in de Marge, die in 2015 haar veertigjarig bestaan herdenkt – worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend wordt een drankje geschonken. De toegang is vrij, maar u dient vroegtijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor nadere informatie: secretariaat van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De vierentwintigste Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 1 september 2015. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door €11,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op ING-rekening 3881447 (IBAN: NL77INGB0003881447) van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, onder vermelding van ’24e Bert van Selm-lezing’. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam en adres te vermelden!

Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 10,00. De bestelling is op 1 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

ImageDisplay.php